ZpětÚvod Chcete průkaz energetické náročnosti budovy?

Chcete průkaz energetické náročnosti budovy?

Kontaktujte nás a domluvte si nezávaznou osobní schůzku s naším makléřem.

Od 1.1.2013 platí novela zákona 406/2000 SB. o hospodaření energií:
Povinnosti vlastníka budovy:

-          zajistit zpracování PENB při prodeji budovy nebo při pronájmu budovy

-          předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu nebo nájemci budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo pronájmu budovy

-          zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v PENB v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy nebo pronájmu budovy

Povinnosti vlastníka jednotky (bytu nebo nebytového prostoru):

-          předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky

-          zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v PENB v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky

Pokud vlastníkovi jednotky nebude na písemné vyžádání předán PENB od společnství vlastníků budovy, resp. jeho ověřená kopie, může jej vlastník jednotky podle cit. zákona nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky a v rámci plnění svých povinností předkládat a předávat kupujícímu místo PENB toto VYÚČTOVÁNÍ; v takovém případě pak pro vlastníka jednotky neplatí povinnost zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v PENB v informačních a  reklamních materiálech při prodeji jednotky.

Formulář energetický průkaz

* povinné údaje


Proč svěřit vaši nemovitost nám?